Alvleesklierpatiëntenvereniging en coaching

Wat doet de alvleesklierpatiëntenvereniging voor u?

 

Wanneer je geconfronteerd wordt met een (ernstige) ziekte ben je plotseling patiënt.

Er is nog geen zicht op een toekomst. Je moet wel rekening houden met een andere leefwijze .

Hoe pas je het ziektebeeld in je leven in? Naast patiënt ben en blijf je ook een mens met wensen

die kunnen veranderen. 

 

Uw patiëntenvereniging kan de patiënt, partner en familie ondersteunen bij het vinden van antwoorden over het ziektebeeld. Maar niet op het mentale vlak. Daar om is de telefonische hulplijn nu uitgebreid met een bestand van coaches welke speciaal zijn opgeleid door de vereniging en die daardoor gerichte psychosociale ondersteuning kunnen bieden voor de problemen waar je als patiënt en als mens tegenaan loopt.

Je toekomst staat ineens in een ander perspectief en hoe ga jij, je gezin, je familie en je vrienden daarmee om? Wanneer coaching?

 

Ook al zijn de klachten bij iedereen anders, de boodschap is helder: er is even een pas op de plaats nodig en aandacht voor jou en jouw probleemsituatie. Coaching is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. 

De AVKV (alvleeskliervereniging) en de ABvC (algemene beroepsvereniging voor counselling en coaching) zijn een samenwerking aangegaan waardoor goed opgeleide coaches met aanvullende kennis van alvleesklierproblemen jou en ook jouw gezin mentaal kunnen ondersteunen.

Verspreid over Nederland zijn er coaches voor jou beschikbaar.

 

Wat mag je verwachten van deze niet-medische begeleiding? Ruimte om je emoties uit te spreken; ruimte om om te gaan met je verlies van gezondheid; mogelijkheden scheppen om te bespreken met het gezin hoe om te gaan met de veranderende leefstijl. Leren leven met onbegrip van de omgeving; leren omgaan met je grenzen en energie; mogelijkheden scheppen voor een andere, zo bevredigend mogelijke leefwijze. Samen kijken wat er nog ontbreekt aan kennis om de ontstane situatie het hoofd te kunnen bieden.

 

Een coach inschakelen:

 

Heb jij, je partner of kinderen behoefte aan een gesprek met een coaching? Dan kan de vrijwilliger van de hulplijn of jijzelf een mail sturen naar avkv@abvc.nl met vermelding van je naam, woonplaats en telefoonnummer. Dan wordt je zo spoedig mogelijk gebeld door de coördinator van de ABvC die je kan verwijzen naar een psychosociaal begeleider/coach. 

 

Coaching is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het coachingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever of uit uw PGB. Geen vergoeding vanuit uw zorgverzekering. De coaching heeft een gereduceerd tarief.