Bedrijfscounselling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning bij: 

  • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
  • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
  • Problemen vanuit de privé-sfeer die van invloed zijn op het werk het oplossen of hanteren van problemen

Ziekteverzuim:

 

Counselling inzetten levert u de volgende voordelen op: 

  • Het bespaart hoge ziektekosten op langere termijn, doordat u voorkomt dat uw waardevolle werknemer uitvalt
  • Duurzame inzetbaarheid van uw medewerker, doordat de medewerker leert omgaan met de betreffende situatie
  • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s) 
  • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf, zodat u voor uw medewerker geen vervanging hoeft te regelen of meer werkdruk bij uw andere medewerkers terecht komt
  • Het verbetert de dienstverlening, gezien de medewerker goed in zijn vel zit en dit ook overbrengt
  • Het creëert een prettigere werksfeer

Professionele begeleiding: 

 

Counselling is een laagdrempelige vorm van individuele psychosociale hulpverlening. Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. 

 

Counselling is resultaatgericht werken aan herstel. Het gaat erom dat de medewerker doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. 

 

Duur en kosten:

 

De duur en kosten van het traject zijn sterk afhankelijk van de vraag waarmee de cliënt zich meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert tussen de vijf en tien gesprekken van ca. één uur. Mindbalance kan vooraf een offerte voor u opstellen.

Kosten van begeleiding tijdens ziekteverzuim kunnen gedekt zijn door uw arbodienst. Kijk uw verzekeringspolis hierop na.