20-04-2019

In september ben ik gestart met

de registeropleiding Psychosociale basisvakken. In 2019 ga ik examen doen en dat houdt in dat er meer mogelijkheden zijn tot vergoeding voor u als klant. Dit betekent voor u als klant vergoeding vanuit het aanvullende pakket bij meerdere zorgverzekeraars. Dit kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar. Ik zal mij dan ook aansluiten bij de RBCZ. Deze stichting in een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert. Op dit moment is er geen vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekeraar. Wel kunt u via uw werkgever vergoeding vragen of de PGB inzetten. 

 

 

Naast het werken in mijn praktijk werk ik als maatschappelijk ambulant begeleider in het praktijkveld van de GGZ en begeleid ik mensen met psychiatrische achtergrond welke vanuit de WMO thuis ondersteuning behoeven.

*wet maatschappelijke ondersteuning*