05-01-2019 nieuws

22-07-2018

De herregistratie is weer rond. In 2018/2019 mag ik counsellor voeren met een B-status. Dat houdt in dat de zorgverzekeraar mij niet vergoed, echter erkend de beroepsvereniging mij wel. In september ga ik starten met

de registeropleiding Psychosociale basisvakken te behalen. Dit is een HBO bijscholing voor het geldig houden van mijn huidige diploma. Volgend jaar juli hoop ik dit af te sluiten met diploma. Dit betekent voor u als klant vergoeding vanuit het aanvullende pakket bij meerdere zorgverzekeraars. De opleiding sluit aan op mijn praktijkvoering. 

 

Inhoud van de opleiding:

Psychopathologie

Algemene farmacologie en psychofarmaca

Cognitieve gedragstherapie en gespreksvaardigheden

Praktijk en ethiek

Rechten, plichten en wet en regelgeving

Medische kennis

Psychologie, klinische psychologie en toegepaste psychologie

DSM-5

 

Naast het werken in mijn praktijk werk ik als maatschappelijk ambulant begeleider in het praktijkveld van de GGZ en begeleid ik mensen met psychiatrische achtergrond welke vanuit de WMO thuis ondersteuning behoeven.

*wet maatschappelijke ondersteuning*