AVG privacy wetgeving is met ingang van 25 mei 2018 van kracht.

 

UW PRIVACY: 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·        er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing of terugkoppeling naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Hiervoor is het machtigingsformulier opgesteld.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA: 

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

        Uw naam, adres en woonplaats

        uw geboortedatum

        de datum van de behandeling

        een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

        de kosten van het consult

 

Privacy Overzicht:

Mindbalance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,

zonder dat daar een mens tussen zit, bv een medewerker. De volgende computer programma's/systemen worden gebruikt:

 

Microsoft Word – tekstverwerking en opslag documenten – verwerkersovereenkomst
Windows live - mail - contactgegevens - verwerkersovereenkomst

(wordt aangevuld)