Stress coaching

Wat is doet een stress coach?

 

Coaching is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De coach ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke *stressvolle* situaties in jouw leven.

Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.

 

Persoonlijke coaching kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Een zoektocht door jouw belevingswereld is daar een onderdeel van. Door het voeren van gesprekken en door het stellen van gerichte vragen, proberen we samen tot de kern en de oorzaak van een probleem te komen. Samen met de coach ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de coach optimaal ondersteund tijdens pijnlijke en ongewenste situaties om vervolgens weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

 

Het doel is om de emotionele balans te herstellen en te begrijpen wat de oorzaak en het gevolg is van de situatie waarin je je begeeft.